Artimiausi mokymai

Rugpjūtis 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Se
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

Užimtumo tarnybos klientai gali pretenduoti į finansavimą kvalifikacijos įgijimui ar tobulinimui Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centre.

 

 

FORMALIOS MOKYMO PROGRAMOS

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

Mokymus baigę elektromonteriai įsidarbina elektros įrenginius montuojančiose ir eksploatuojančiose organizacijose, geba  kvalifikuotai įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. Asmenys, turintys elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio montavimo kvalifikaciją, gali dirbti statybos montavimo įmonėse, įmonėse eksploatuojančiose žemos įtampos elektros įrenginius, taip pat gali verstis individualia veikla pagal valstybės nustatytus reikalavimus.

Trukmė

15 sav./592 val.

Kaina

1184 Eur

     

Jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko mokymo programa

Mokymuose rengiami jėgos ir apšvietimo tinklų elektrikai, sugebantys kvalifikuotai atlikti jėgos ir apšvietimo tinklų montavimą, remontą ir eksploataciją. Baigę šią mokymo programą, jėgos ir apšvietimo tinklų elektrikai gali dirbti įmonėse ir organizacijose, eksploatuojančiose žemos įtampos elektros įrenginius.

Trukmė

13 sav./520 val.

Kaina

779,08 Eur

     

Slaugytojo padėjėjo mokymo programa

Teorinio mokymo metu klausytojai  supažindinami su slaugytojo padėjėjo darbo veikla asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Praktiniai mokymai vyksta mokymo bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Baigusiems šią mokymo programą suteikiama slaugytojo padėjėjo kvalifikacija ir leidimas dirbti slaugytojo padėjėju.

Trukmė

9 sav./360 val.

Kaina

514,08 Eur

 

 

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Programos tikslas - suformuoti profesinius gebėjimus ir kompetencijas, suteikiančias galimybę teikti įvairių rūšių socialines paslaugas savarankiškumą praradusiems asmenims. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa apima šias veiklos sritis: individualių asmens poreikių tenkinimas, saugios aplinkos asmeniui kūrimas, bendradarbiavimas su klientu ir jo aplinka, profesinės kompetencijos tobulinimas.

Trukmė

5 sav./ 200 val.

Kaina

459,00 Eur

 

 

NEFORMALIOS MOKYMO PROGRAMOS

Masažo pagrindai

Baigusieji šią mokymo programą asmenys, dirbdami savarankiškai arba pagal darbo sutartis, galės verstis masažuotojo praktika sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti masažo paslaugas.

Trukmė

20 d./160 val.

Kaina

450 Eur

     

Buhalterinė apskaita

Programa skirta ugdyti gebėjimus registruojant ūkines operacijas dokumentuose ir apskaitos registruose, tinkamai apskaityti įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, pripažinti įmonės pajamas bei sąnaudas, įvertinti ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatus, parengti finansinių ataskaitų rinkinį.

Trukmė

9 d./70 val.

Kaina

600,60 Eur

     

Kompiuterizuota

apskaita

Mokymuose suteikiama žinių apie įvairias kompiuterizuotos apskaitos programas, jų ypatumus ir galimybes greitai ir šiuolaikiškai vesti apskaitą, ugdyti gebėjimus registruojant ūkines –  finansines operacijas kompiuterizuota apskaitos programa, ruošti finansines ataskaitas, gauti apskaitos bei statistikos ataskaitas.

Trukmė

8 d./60 val.

Kaina

600 Eur

     

Projektavimas

AutoCad 2D ir 3D

aplinkoje

Mokymuose supažindinama su automatizuotos projektavimo AutoCad programos  struktūra ir funkcijomis, ugdomi gebėjimai  pritaikyti AutoCad vaizduojant grafinius objektus, rengiant brėžinius. 

Trukmė

5 d./36 val.

Kaina

549 Eur

     

Operacinė slauga

Mokymuose gali dalyvauti asmenys, turintys bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kvalifikaciją. Mokymuose rengiami  operacinės slaugytojai.

Trukmė

60 d./480 val.

Kaina

910 Eur

 

Klientai ir partneriai