Klaipėdos valstybinėje kolegijoje surengta neįprasta paskaita – pedagogams, atsakingiems už fizinį vaikų lavinimą. Į Kineziterapijos ir grožio terapijos katedros lektoriaus Martyno Ramanausko vedamą užsiėmimą atvyko pedagogai ne tik iš uostamiesčio, o ir Šiaulių, Mažeikių, Neringos. Visos dienos mokymuose mokytojai gilino žinias, kaip dirbti su sveikatos sutrikimų turinčiais ugdytiniais.

Remiantis kasmetinės sveikatos apžiūros vertinimu sveikatos specialistai mokinius suskirsto į fizinio ugdymo grupes. Vis daugiau mokinių – turinčių nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų – priskiriamai specialiai fizinio ugdymo grupei. Jos fizinis lavinimas patikimas Kūno kultūros ar pradinio ugdymo mokytojams, tačiau jie neretai pristinga praktinių ir metodinių žinių, kaip efektyviai, diferencijuotai ir saugiai dirbti su tokiais vaikais.

LektoriausMartyno Ramanausko paskaitoje pedagogai daug dėmesio skyrė vaikų fizinį aktyvumą ribojančių veiksnių pažinimui, praktinių rekomendacijų įsisavinimui ir pritaikymui darbui su sveikatos sutrikimų turinčiais vaikais Kūno kultūros pamokose.

Mokymo programa „Sveikatos sutrikimų turinčių vaikų fizinis aktyvumas“, kaip ir kitos Klaipėdos valstybinės kolegijos dėstytojų parengtos mokymo programos pedagogams, yra akredituota Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre.

Temos:Klaipėdos valstybinė kolegija, Mokymo ir paslaugų centras, kursai ir seminarai Klaipėdoje, Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra, Martynas Ramanauskas.