Gilios pedagogų rengimo tradicijos Klaipėdos valstybinę kolegiją įpareigoja nuolat tobulinti pedagogų kvalifikacijai skirtų paslaugų paketą. Holistinis požiūris į pedagogų darbą sutelkė Klaipėdos valstybinės kolegijos profesionalus parengti konsultacijų paketą, skirtą ugdymo ir švietimo srities atstovams.

Pedagogikos katedra

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas
Pedagogų emocinio potencialo stiprinimo galimybės
Vaikų emocinio intelekto ugdymo problemos ir jų sprendimo įžvalgos
Pagrindiniai darbo atmosferos kokybės aspektai ugdymo įstaigose
Vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sunkumų (sutrikimų), elgesio korekcija
Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo sunkumai ir tinkami vaikų drausminimo būdai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo technologijos
Teatro metodai ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo procese
Rusų kalba( bendroji, verslo)
Pedagogikos katedra
Tel.: +37069928973

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra

Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas ir kūrybiškumas. Kineziterapijos ir grožio
terapijos katedra
Tel.: +37061024062