Gilios pedagogų rengimo tradicijos Klaipėdos valstybinę kolegiją įpareigoja nuolat tobulinti pedagogų kvalifikacijai skirtų paslaugų paketą. Holistinis požiūris į pedagogų darbą sutelkė Klaipėdos valstybinės kolegijos profesionalus parengti konsultacijų paketą, skirtą ugdymo ir švietimo srities atstovams.

Pedagogikos katedra

Specialiųjų ugdymosi poreikių  vaikų pažinimas, pagalbos teikimas ugdymo (si) procese.
Oratorinio meno  pradmenys.
Teatro metodai ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo procese.
Sėkmingos partnerystės su tėvais požymiai.
Pagrindinės ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystės problemos.
Pedagogų emocinio intelekto stiprinimo galimybės.
Vaiko pažinimas – pažangos ir pasiekimų vertinimo sėkmės sąlyga.
Vaikų ir paauglių psichopatologija.
Anomalios asmenybės raidos psichologija, sutrikimai.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo sunkumai ir tinkami vaikų drausminimo būdai.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo technologijos. Vaikų elgesio strategijos.
Pedagogikos katedra
Tel.: 869928973

Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra

Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas ir kūrybiškumas.
Vaikų iki 1-erių metų raida, jos vystymasis ir kineziterapija esant raidos pakitimams.
Kineziterapijos ir grožio
terapijos katedra
Tel.: 861024062