Sparčius pokyčius sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srityje lydi sudėtingos problemos ir aktualūs klausimai. Atsakymus į juos susiinteresuotiems asmenims ar organizacijoms Klaipėdos valstybinės kolegijos ekspertai pateikia konsultacijų metu.

Slaugos ir socialinės gerovės katedra

Socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Socialinių globėjų konsultavimas.
Senyvo amžiaus žmonių priežiūra ir globa.
Asmens turinčio psichikos ir/ar proto negalią savarankiško nustatymas ir individualaus plano sudarymas apsigyvenant bendruomeniniuose namuose. 
Socialinis palaikymas dirbant su asmenimis sergančiais onkologine liga ir su jų šeimomis.
Sveikatos būklės savikontrolės duomenų savistaba ir reguliavimas;
Fizinės sveikatos būklės rodiklių matavimas.
Sveikatos būklės gerinimas ir lėtinių ligų prevencija.
Sveiko senėjimo skatinimo gairės.
Slaugos ir socialinės gerovės katedra
Tel. 861003126

Maisto technologijų ir mitybos katedra

Maitinimo organizavimas ligoninėse ir pensionatuose.
Geros higienos taisyklių taikymas maitinimo įmonėse.
Maisto technologijų ir mitybos katedra
Tel. 865538385