Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro vykdomų Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų sąraše HB, HBB, H10, H11, H13 programos. Šių mokymų tikslas – suteikti higienos žinių ir formuoti įgūdžius, padedančius apsaugoti gyventojų bei sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąraše esančių asmenų sveikatą. Klausytojų patogumui lektoriai mokymus gali vesti užsakovo patalpose (susidarius 20 klausytojų grupei).

Mokymo programų pavadinimai Mokymų kaina asmeniui
Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB 5 Eur
Mokymo programos, kurių kodai H10, H11, H13 9 Eur

Daugiau informacijos suteiks Nemira Gaižutienė tel. +3706 5699589, n.gaizutiene@kvk.lt ir Raimonda Mikėnė tel. +3706 3007703, r.mikene@kvk.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija turi visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu.