Pirmoji medicinos pagalba

Pirmosios medicinos pagalbos programa remiasi naujausiomis teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais. Tikslas – suteikti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pradinio gaivinimo algoritmų, remiantis 2021 metų Europos gaivinimo tarybos gairėmis. Ši programa skirta – bendrosios praktikos slaugytojams (visos specializacijos). Lektorės gali atvykti tiesiog į užsakovų atstovaujamą organizaciją – jei susidaro 20 klausytojų grupė. Mokymų trukmė – 8 akad. val. Dalis mokymų gali vykti nuotoliniu būdu. Kaina vienam asmeniui – 55,00 Eur.

Programa suderinta su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir užregistruota Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS.

Registracija į mokymus vykdoma čia -> https://forms.gle/Cfmq11h6F2i6Fd1M7

Ansktyva delyro diagnostika ir slauga

Klinikinėje praktikoje delyro būseną diagnozuoti yra sunku dėl kintančios ligos eigos ir skirtingo paciento elgesio. Remiantis naujausiomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis mokymuose išskirtinis dėmesys skiriamas ankstyvai delyro diagnostikai, prevencijai, adekvataus skausmo ir nerimo malšinimui, užtikrinant paciento komfortą. Mokymų tikslas – suteikti teorines žinias orientuojantis į specifines slaugos problemas ir jų sprendimo būdus, siekiant užtikrinti paciento komfortą delyro būdenos metu. Mokymai vyktų susidarius susidarius 20 klausytojų grupei. Mokymų trukmė – 8 akad. val. Kaina derinama.

Registracija į mokymus vykdoma čia -> https://forms.gle/WKHGTqEdRBEeY76K7

Elektroterapijos taikymas kineziterapijoje

Elektroterapijos taikymo kineziterapijoje programa orientuota į teorinį ir praktinį mokymą, remiantis mokslo žiniomis. Elektros srovių fizikiniai veiksniai – vieni plačiausiai naudojamų reabilitacijoje, esant įvairioms patologijoms. Todėl svarbu žinoti tinkamą jų pasirinkimą ir naudojimą esant konkrečiai patologijai, programa skirta kineziterapeutams, dirbantiems gydymo įstaigoje, sporto ar sveikatingumo centre. Mokymų programos tikslas – suteikti naujausių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie elektroterapijos procedūras, taikomas kineziterapijoje, siekiant greitesnio gydymo efekto ir geresnio paciento funkcinės būklės atsistatymo. Mokymai gali vykti nuotoliniu būdu. Mokymai būtų vykdomi susidarius 12 klausytojų grupei. Mokymų trukmė – 6 akad. val. Kaina derinama.

Registracija į mokymus vykdoma čia -> https://forms.gle/g198MzuBXHBiN7QN9

Pagyvenusių žmonių kineziterapija

Remiantis naujausiomis kineziterapijos mokslo ir praktikos žiniomis parengta ši neformaliojo švietimo programa. Ji skirta kineziterapeutams, bendrosios praktikos slaugytojams, dirbantiems reabilitacijos profilio stacionariniuose skyriuose, taip pat pirminės sveikatos priežiūros skyriuose bei dirbantiems globos ir slaugos įstaigose. Mokymų tikslas – suteikti praktinių žinių ir įgūdžių apie pagyvenusio asmens psichologijos ypatumus ir bendravimo principus. Aptarti fiziologinio senėjimo procesą, pagyvenusių pacientų kineziterapinio ištyrimo, funkcinės būklės ir mobilumo įvertinimo pagrindinius principus. Mokymų trukmė – 8 akad. val. Dalis mokymų gali vykti nuotoliniu būdu. Mokymai vyktų susidarius 10 – 12 klausytojų grupei. Kaina derinama.

Registracija į mokymus vykdoma čia -> https://forms.gle/TvwqTdyBhBtAhwzt7

Bendravimo su poliligotais pacientais ypatumai

Sveikatos priežiūros sistema susiduria su naujais iššūkiais – daugėja vyresnio amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kurių gydymas pareikalauja vis daugiau resursų. Šių pacientų gydymas ir priežiūra tampa sudėtingu psichologiniu ir fiziniu uždaviniu sveikatos priežiūros specialistams ir artimiesiems. Mokymų tikslas  – paliatyviąją pacientų priežiūrą vykdantiems asmenims suteikti naujausių teorinių ir praktinių žinių apie bendravimo ypatumus su poliligotais pacientais, siekiant kuo efektyvesnių rezultatų, paslaugų ir pacientų gyvenimo kokybės dermės. Mokymų trukmė – 8 val.

Imunoprofilaktikos aktualijos

Mokymo programos tikslas – suteikti naujausias bei aktualiausiais teorines žinias ir praktinius įgūdžius, orientuojantis į imunoprofilaktikos problemas ir ypatumus, siekiant kuo geresnės pacientų gyvenimo kokybės ir geresnio atsparumo infekcinėms ligoms.

Mokymai skirti bendrosios praktikos slaugytojams, dirbantiems ir slaugos skyriuje, ir įvairaus profilio stacionariniuose skyriuose, ir ambulatoriniame (pirminės sveikatos priežiūros) sektoriuje ar  dirbantiems globos ir slaugos įstaigose. Šioje programoje išskirtinis dėmesys skiriamas vaikų ir suaugusiųjų skiepijimui, rizikos grupės asmenų (vaikų ir suaugusiųjų) rekomendacijoms, vakcinų rūšims, skiepijimo technikai bei dažniausiai kylantiems tiek pacientams tiek tėvams, skiepijant savo vaikus. Mokymų trukmė – 8 val.

Registracija į mokymus vykdoma čia-> https://forms.gle/ArWfoBpRb6egh3jh8

Mokymai paliatyviosios pagalbos teikėjams

Mokymai apie pacientų slaugymo ypatumus teikiant paliatyviąją pagalbą parengti naujausiomis teorinėmis ir praktinėmis žiniomis. Visuomenėje sparčiai auga vyresnio amžiaus asmenų. Juos dažnai kamuoja lėtinės ir onkologinės ligos, o  sergančiųjų priežiūra tampa nelengvu iššūkiu ir artimiesiems, ir sveikatos priežiūros specialistams. Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro lektorių komanda dalinasi savo žiniomis ir patirtimi su paliatyviosios pagalbos teikėjais – bendrosios praktikos slaugytojais ir slaugytojų padėjėjais. Aukštoji mokykla yra parengusi, suderinusi su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir užregistravusi Medicinos elektroninėje tobulinimo administravimo sistemoje METAS šias kvalifikacijos tobulinimo programas paliatyvios pagalbos teikėjams:

Paliatyvioji pagalba suaugusiems ir vaikams
Mokymų trukmė – 36 akad. val.
Kaina derinama
Registracija vykdoma čia ->
https://forms.gle/PeiSvGKRKzPajXpH8
Pacientų slaugymo ypatumai teikiant paliatyviąją pagalbą
Mokymų trukmė – 8 akad. val.
Kaina derinama
Registracija vykdoma čia ->
https://forms.gle/bACacXYv1ePNQKXT6  

Nuotoliniai specializacijų mokymai sveikatos priežiūros specialistams

Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centras sveikatos priežiūros specialistams suteikia galimybę įgyti specializaciją neatsitraukiant nuo darbo vietos. Teorines žinias besimokantieji gali įsisavinti nuotoliniu būdu, o praktiką atlikti tiesiog darbo vietoje (jeigu ji atitinka neformaliojo švietimo programai keliamus reikalavimus). Mokymų metu dalyvius nuolat konsultuoja profesionalūs lektoriai.

Pavadinimas Būtinas išsilavinimas Trukmė Kaina
Operacinė slauga
Registracija į mokymus čia->
https://forms.gle/Psqg2Bz1Kou2b8NG9
Bendrosios praktikos slaugytojas, akušeris. 480 val. 185,00 Eur
Anestezija ir intensyvioji slauga
Registracija į mokymus čia->
https://forms.gle/wXLyzCHMpmqwy3dg9
Bendrosios praktikos slaugytojas. 960 val. 185,00 Eur
Psichikos sveikatos slauga
Registracija į mokymus čia->
https://forms.gle/ksQjSXDgaioZ3B7C9
Bendrosios praktikos slaugytojas. 640 val.220,00 Eur

Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiesiems

Įvertinęs sveikatos priežiūros organizacijų darbo specifiką ir poreikį tobulinti personalo kvalifikaciją, Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centras siūlo praktišką sprendimą. Mokymams lektorė atvyksta tiesiog į užsakovų atstovaujamą organizaciją – jei susidaro 17 klausytojų grupė. Kvalifikacijos tobulinimo mokymai  bendrosios praktikos slaugytojams (visų specializacijų), akušeriams, masažuotojams.

Mokymus veda VšĮ Greitosios medicininės pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė. Mokymų trukmė – 18 akad. val. Mokymų kaina derinama.

Registracija į mokymus vykdoma čia-> https://forms.gle/xB3HKAcyD7BPwTbZ9

Stažuotės gydytojo odontologo padėjėjams ir burnos higienistams

Stažuotės skirtos gydytojo odontologo padėjėjams, burnos higienistams individualiai tobulinantiems profesinę kvalifikaciją, siekiantiems atnaujinti ir/ar pagilinti įgytos profesinės kvalifikacijos praktinius įgūdžius bei žinias licencijai atnaujinti. Stažuotės apimtis – 18 val., 36 val., 60 val. arba 90 val. Stažuotės kaina – priklauso nuo stažuotės apimties. Stažuotės bazė – odontologijos klinika “Lela” .

Stažuotės vykdomos individualiai dalyviams patogiu grafiku. Atlikus stažuotę išduodamas pažymėjimas.

Stažuotės asmens sveikatos priežiūros specialistams – kineziterapeutams

Stažuotės skirtos kineziterapeutams tobulinantiems profesinę kvalifikaciją, siekiantiems atnaujinti ir/ar pagilinti įgytos profesinės kvalifikacijos praktinius įgūdžius bei žinias licencijai įgyti. Stažuotės apimtis – 18 val., 36 val., 60 val. arba 72 val. Stažuotės kaina – priklauso nuo stažuotės apimties.

Atlikus stažuotę išduodamas pažymėjimas.

Stažuotės
trukmė
Stažuotės, skirtingose sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose
18 val.120,00 Eur
36 val.210,00 Eur
60 val.320,00 Eur
72 val.430,00 Eur

Registracija į stažuotes vykdoma čia -> https://forms.gle/nB4wMs36dginCN6j9

Stažuotės asmens sveikatos priežiūros specialistams – masažuotojams

Stažuotės skirtos masažuotojams, siekiantiems papildomai pagilinti asmens sveikatos priežiūros specialisto profesinei veiklai reikalingas žinias, gebėjimus ir praktinius įgūdžius.

Stažuotės trukmėStažuotės, skirtingose sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose
18 val.90,00 Eur
36 val.180,00 Eur
60 val.260,00 Eur
72 val.310,00 Eur
* stažuotes galima atlikti tik įstaigose, turinčiose licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai.

Stažuotės asmens sveikatos priežiūros specialistams organizuojamos vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2824 „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Registracija į stažuotes vykdoma čia -> https://forms.gle/jKyyUrD5RKcYXDjeA

Gydytojo odontologo padėjėjo mokymo programa

Programa skirta burnos higienos profesinio bakalauro laipsnį arba ankščiau įgytą burnos higienos aukštesnįjį išsilavinimą turintiems asmenims. Programos tikslas – suteikti gydytojo odontologo padėjėjo kompetencijų, kurios reikalingos asistuoti gydytojui odontologui, gydytojui odontologui specialistui, burnos higienistui, jiems atliekant įvairias odontologinio gydymo, diagnostikos ir profilaktikos procedūras. Mokymų trukmė – 120 val. (praktinis mokymas 100 val., savarankiškas darbas 20 val.). Kaina – 400,00 Eur.

Registracija į mokymus vykdoma čia -> https://forms.gle/mSNPf2LGnA8ouxSMA

Daugiau informacijos suteiks Nemira Gaižutienė tel. +370 656 99589, n.gaizutiene@kvk.lt