Ekspertų konsultacijos verslui ir viešojo sektoriaus atstovams – neatsiejama efektyvios veiklos dedamoji. Klaipėdos valstybinės kolegijos pedagogų – praktikų uždavinys – surinkti ir suteikti naujausią informaciją bei patarimus, kurie užtikrintų rezultatyvų ir efektyvų problemų sprendimą.

Verslo administravimo katedra

Lyderiškumo ugdymas.
Konfliktų valdymas.
Aktyvaus klausymosi menas “Aš Tave girdžiu”.
Vidinės motyvacijos įgalinimas.
Personalo motyvavimas.
Skirtingų darbuotojų tipų ir kartų valdymas.
Rinkos tyrimai.
Rinkodaros analizė.
Rinkodaros strategija.
Rinkodaros planas.
Inovacijų komercinimas.
Naujų produktų ir paslaugų kūrimas.
Verslo modelių kūrimas.
Naujų produktų ir paslaugų įvedimas į rinką.
Verslo modelio parinkimas (gido darbe, turizmo paslaugų pateikime ir pan.)
Darbo su klientais organizavimas.
Klientų aptarnavimo problemos ir jų šalinimo kryptys.
Aptarnavimo kokybė, standartai.
Imitacinių bendrovių steigimas bei veiklos vykdymas.
Asmeninių finansų valdymas.
Krovinių gabenimui optimalių maršrutų parinkimas.
Dokumentų valdymo pagrindai ir naujovės biudžetinėse įstaigose.
Kūrybiškumas, kaip psichologinio komforto, saviugdos priemonė, savęs pažinimo klausimais.
Virtuali realybė ir naudojimo galimybės.
Microsoft Excel pradžiamokslis.
Microsoft Excel pažengusiems.
Verslo dokumentų rengimas teksto rengykle MS Word.
Prekės ženklo žinomumas ir vertė.
Verslo modelių suderinamumas ir inovavimas.
Pardavimai nepardavinėjant.
Konfliktų valdymas darbo aplinkoje.
Kultūrinio turizmo vystymas: Europos ir Lietuvos kultūros keliai.
Kultūros paveldas.
Ekskursijų rengimas ir vedimas.
Ekskursijos pasirengimo žingsniai.
Ekskursijų vedimo specifika skirtingomis transporto priemonėmis.
Verslo modelio parinkimas gido darbe.
Projektų rengimo etapai.
Maršrutų, lankytinų vietų sudarymas ArGIS Online funkcija.
Team building formavimas.
Renginio organizavimo planavimas.
Verslo administravimo katedra
Tel.: 869933862

Finansų ir apskaitos katedra

Finansinė apskaita.
Apskaita viešajame sektoriuje.
Apskaita žemės ūkio įmonėse.
Apskaita ūkininko ūkyje.
Produktų savikainos skaičiavimas.
Įmonės biudžetų sudarymas.
Pinigų srautų ataskaitos sudarymas.
Įmonės turto valdymas.
Kompiuterizuotų verslo valdymo ir apskaitos sistemų taikymas.
Tyrimo/statistinių duomenų analizė SPSS programa.
Finansinė analizė.
Mokesčiai.
Buhalterio kompetencijų atnaujinimas.
Verslo planavimas, Verslo plano parengimas.
Apskaitos politikos parengimas.
Finansų ir
apskaitos katedra
Tel.: 865538763

Maisto technologijų ir mitybos katedra

Verslo plano rengimas.
Rinkos tyrimai.
Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos.
Asmens higienos reikalavimai maisto įmonėse.
Sveikatai palankus maistas.
Sveika gyvensena.
Maisto saugos sistemų diegimas ir atnaujinimas.
Alergenų valdymas maisto gamybos įmonėse.
Maisto priedai, jų efektyvus panaudojimas ir šalutinis poveikis.
Mokslo žinių ir technologijų pritaikymas saugaus ir sveiko gyvūninės kilmės maisto gamyboje.
Gyvūninio maisto (mėsos, žuvies, pieno) technologijų naujovės.
Reikalavimai ekologiškų maisto produktų gamybai.
Technologinės dokumentacijos tvarkymas maitinimo įmonėse.
Gaminių maistinės vertės nustatymas ir ženklinimas.
Mokslo ir  technologijų pritaikymas saugaus ir sveiko augalinės kilmės maisto gamyboje.
Inovatyvūs ingredientai augaliniame maiste.
Reikalavimai  ekologiškų augalinių maisto produktų gamybai.
Funkcionaliųjų produktų kūrimas.
Lietuvių kalba (kitakalbiams).
Sekretorių ir administratorių kalbos kultūra.
Dalykinių raštų tekstų ypatumai.
Maisto technologijų specialybės terminų vartojimas anglų kalba.
Geros higienos taisyklių taikymas maitinimo įmonėse.
Maisto technologijų
ir mitybos katedra
Tel.: 865538385