Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro lektorių vedamų mokymų sąraše gausu viešajam sektoriui ir verslo atstovams aktualių temų. Jas gvildena profesionalūs lektoriai, turintys gausų praktinės patirties aruodą. Mokymų trukmė ir intensyvumas pritaikomas užsakovų pageidavimams. Esant poreikiui lektoriai mokymams atvyksta pas užsakovus.  

Daugiau informacijos apie mokymus suteiks Asta Baužienė tel. +370 65559152, a.bauziene@kvk.lt .

Viešųjų pirkimų praktiniai mokymai.
Mokymų metu apžvelgiama – Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2022-01-01, reikalavimai, lengvinantys mažos vertės pirkimų vykdymą, žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai nuo 2022-01-01, sutarčių žodžiu ir raštu sudarymo ypatumai, sutarčių viešinimo aktualijos, mažos vertės pirkimai ir jų vykdymas, privalomų pirkimų metinės Atn-3 ataskaitos CVPIS sistemoje pildymas ir pateikimas, viešų ir privačių interesų deklaravimo niuansai. Aptariami ir kiti su pirkimų vykdymu susiję klausimai.
Pardavimų procesas. Visi etapai svarbūs.
Pagrindinis mokymų tikslas – suprasti, kaip tarpusavyje susiję pardavimų proceso etapai ir, kaip teisinga elgsena padeda kurti poreikį bei parduoti (daugiau).  Mokymai skirti įvairių sričių specialistams, kuriems aktuali ir įdomi pardavimų/klientų aptarnavimo tema. Mokymų turinys pritaikomas individualiai pagal įstaigos situaciją ir norimas ugdyti kompetencijas. Mokymų metodai: 10 proc. teorijos, 90 proc. praktikos, kartu vykdoma situacijų analizė, praktiniai patarimai, išvados. 
Efektyvūs streso mažinimo būdai: juoko ir vaizduotės gydomoji galia
Stresas yra antras iš veiksnių, susijusių su sveikatos problemomis darbe. Trumpas, pozityvus stresas padeda susikoncentruoti ties atliekama veikla, motyvuoja kovoti su iššūkiais. Tačiau užsitęsęs stresas gali sukelti depresiją, nerimą, nuovargį, nervingumą, taip pat širdies ligas. Nuo tokių pasekmių kenčia darbo našumas, kūrybingumas ir konkurencingumas. Seminaro metu susipažinsime teoriškai ir išmėginsime praktiškai dvi relaksacijos technikas: “juoko terapija” bei “vizualizacija”.
Emocijų ir aplinkos sąsajos: Kaip keičiasi jausmai kintant situacijai?
 Įprasta manyti, kad emocijos yra priešingybė blaiviam mąstymui, tačiau pasak paskutinių tyrimų, emocijos yra pagrindinis elementas žmogaus sprendimų priėmimo bei planavimo procesuose. Žmogus be jausmų, emocijų būtų panašus į robotą ir pasaulį suvoktų kaip palėpę kupiną nereikšmingų daiktų. Taigi, ar jausmai ir emocijos yra vienas ir tas pats darinys? Ar mes suvokiame, ką jaučiame? Ir kodėl esant skirtingoms situacijoms patiriame, išgyvename, jaučiame tokius jausmus kokius jaučiame? Šiame seminare ne tik teoriškai susipažinsite su jausmų ir emocijų skirtumais, bet ir praktiškai patirsite jų galią ir įtaką Jums.
Konfliktas mūsų kasdienoje: žala ir nauda
Konfliktas – dviejų pusių (asmenų, grupių) priešiškumo būsena ir dažnai visuomenėje suvokiamas kaip „neigiamas darinys“. Tačiau tam tikrose situacijose (tokiose kur būtina konkurencija, pvz.: sporte, moksle), vidutinio sunkumo lygio konfliktas gali būti vertinamas kaip naudingas abiems pusėms, palengvinantis savitarpio supratimą, toleranciją, mokymąsi, veiksmingumą ir asmenybės augimą. Taigi šiame seminare susipažinsime su konfliktų tipais ir išskirdami teigiamus konfliktų vaidmenis aptarsime kaip spręsti konfliktus ne tik darbe, bet ir namuose.
Tarpasmeniniai santykiai: kaip rasti sėkmės raktą?
,,Elkis su kitaip taip, kaip nori, kad elgtųsi su tavimi“, – taisyklė, kuria daugelis stengiasi vadovautis. Tačiau ar tai iš tiesų yra sėkmingų santykių pagrindas? Visi esame skirtingi, turime savo nuostatas ir poreikius. Tad, ar ne geriau elgtis su kitais taip, kaip jie nori, kad su jais būtų elgiamasi. Tuomet ir asmeniniai, ir verslo santykiai bus sklandesni, džiugins ir komandinio darbo ir pačios komandos darna.
Ugdantis vadovavimas sau ir kitiems. Lyderystės ugdymas
Kartais  sunku aiškiai suvokti savo tikslus, pasiekti konkrečius rezultatus. Ugdantysis vadovavimas – tai metodas, padedantis didinti žmogaus asmeninį potencialą bei efektyvumą, siekiant užsibrėžtų tikslų. Šis metodas paremtas prielaida, jog žmogus gali įgyvendinti visas svajones, pasiekti bet kokių tikslų, jei jis tuo tiki, tuo gyvena ir to nuoširdžiai trokšta. Pastiprinkite savo lyderiškumą ugdomojo vadovavimo kompetencijomis.
Skirtingų tipų darbuotojai: kaip juos integruoti į komandą
Jūsų organizacijose dirba skirtingi darbuotojai: vienais jų esate labiau patenkinti, o kiti – „užknisa“. Tačiau suvokus skirtingų darbuotojų tipų ypatumus, „įdarbinant“ juos tinkamose užduotyse galima suburti nepakartojamą komandą.
Darbuotojų įtraukimas į strateginį valdymą
Ar Jūsų organizacijos nariai žino ir suvokia Jūsų organizacijos misiją, vertybes, strateginius tikslus? Ar jie lengvai priima pokyčius? Darbuotojų įtraukimas į strateginį valdymą, prisitaikymo prie pokyčių palengvinimas motyvuoja darbuotojus, skatina jų darbo efektyvumą.
Grįžtamojo ryšio suteikimo darbuotojui galia
Visų lygių vadovai kasdien atlieka gausybę darbų: planuoja, organizuoja, kontroliuoja jiems atsakingų darbuotojų veiklą. Dažnai šių darbų gausybėje pritrūksta laiko suteikti savo darbuotojams grįžtamąjį ryšį. Taip yra neišnaudojamas galingas darbuotojų lojalumo kūrimo, veiklos koregavimo ir motyvavimo įrankis. Įgalinkite savo komandos narių grįžtamąjį ryšį.
Komandos motyvavimo metodai
Mokymai skirti ir vadovams, ir darbuotojams. Įgytos žinios ir įgūdžiai padeda geriau pažinti save ir kitus, sužadinti vidinę energiją, rasti vidinę motyvaciją ir pastebėti išorėje esančias palankias aplinkybes.
Efektyvus susirinkimų vedimas
Mokymai „Efektyvus susirinkimų vedimas“ skirti skirtingų lygių vadovams, komandų lyderiams, kuriems dažniau ar rečiau tenka vesti susirinkimus. Kaip efektyviai išnaudoti susirinkimo laiką, kaip pasiekti susitarimų su komanda, kaip didinti darbuotojų motyvaciją ir elgtis su „sunkiais“ kolegomis – temos, kurių pagrindu vedami mokymai.
Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų taikymo praktiniai aspektai
Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos darbuotojams skirtuose mokymuose supažindinama su dokumentų, naudojamų sąnaudų pripažinimu, sudarymo reikalavimais, analizuojami ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos tvarkymo praktiniai aspektai, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo principai.
Tarnybinis etiketas ir protokolas
Nepriklausomai nuo to, kur dirbame – aptarnavimo srityje ar valstybės tarnyboje – kasdien mums tenka bendrauti ir kontaktuoti su žmonėmis, spręsti iškilusias problemas remiantis savo moralinėmis vertybėmis ir etikos nuostatomis. Geros manieros stiprina autoritetą ir pasitikėjimą savimi, palengvina bendravimą. Tad investicija į žinias apie profesinės etikos principus darbe, elgesį dalykinio susitikimo metu (sveikinimasis, bendravimas, apranga, dovanos), gebėjimą dalykiškai bendrauti oficialių susitikimų metu, efektyvų sudėtingų situacijų valdymą, bendraujant tarpusavyje, su klientais ir dalykiniais partneriais itin vertinga, kuriant ne tik įmonės, bet ir savo asmeninį įvaizdį.
Svečių priėmimas ir svečiavimosi kultūra
Asmeninis žmonių bendravimas tampa vis didesne vertybe. Nors ir kokiu tikslu apsilankytų svečiai – investuotojai, klientai, verslo partneriai – jaučiame pareigą priimti juos maloniai.  O tam būtinos žinios, kaip pasirengti svečių priėmimui (kvietimai, maitinimo įstaigos, meniu parinkimas, svečių susodinimo planas, bendravimo prie stalo organizavimas, tostai, šokiai), kokie šiuolaikiniai stalo kultūros etiketo reikalavimai (serviravimas, elgesys prie stalo, įrankių kalba).
 Kalbėk taip, kad visi išsižiotų
Tai, ką mes kalbame, nėra taip svarbu – svarbiau tai, ką išgirsta mūsų auditorija. Svarbu, ne tai, kaip mes atrodome, o kokius mus pamena kiti. Į savo kalbą galime sudėti aibę natų, tačiau labiausiai įsimena tos, kurios suvirpina klausančiųjų širdis. Kaip įvaldyti viešojo kalbėjimo meną, kaip sužavėti auditoriją, įkvėpti klausančiuosius – viešojo kalbėjimo mokymuose.
Charizma –  rekomendacija be žodžių
Nuginčyti vargu pavyktų: charizmos genas – paveldimas. Tačiau charizmatiškoms asmenybėms būdingų savybių galima nesunkiai išmokti.  O tai tampa mūsų sėkmės garantu kelyje į pripažinimą. Ir dėl to tikrai verta pasistengti.
Klientų ir pardavėjų tipologija: atpažink save
Žmonių charakterių skirtumai lemia ne tik santykių darną, o ir verslo sėkmę. Ar žinote, kokia yra Jūsų klientų charakterių tipologija? O kokiomis būdo savybėmis pasižymite Jūs pats? Charakterių tipologijos išmanymas gali būti Jūsų verslo raktas į sėkmę, tad pažinkite ir save, ir savo klientus.
Kas įdomu žiniasklaidai
Milžiniškame informacijos sraute stabtelime ties tuo, kas tikrai verta mūsų dėmesio: įdomu, jaudina, įkvėpia veikti, gal net sukrečia. Tuo pačiu domisi ir žiniasklaida. Ir mes visi tikrai turime, kuo su ja pasidalinti. Mokymuose „Kas įdomu žiniasklaidai“ kaip tik apie tai –  ką ir kaip pasakoti, ką parodyti, ką padaryti, kad atkreiptumėte žiniasklaidos dėmesį, o apie mus rašytų spauda ir interneto medijos, kalbėtų radijas, rodytų televizija.
Darbe su klientais neišvengiama: manipuliacijos vartotojų pojūčiais
Elkis su kitu taip, kaip jis nori, kad tu su juo elgtumeisi ir visada laimėsi palankumą: asmeniniuose santykiuose, darbe, versle. Kaip pažinti, ko nori ir kaip jaučiasi aplinkiniai – klausimas, į kurį atsakymo ieško visi, dirbantys su klientais, ir nuolat suka galvas, kaip sužadinti jiems palankius vartotojų pojūčius.
Šiuolaikinės komunikacijos grimasos
Medijų inovacijos žaibišku greičiu keičia komunikacijos modelius, formuoja informacijos vartojimo įpročius ir tuo pačiu atveria kelią įvairioms grėsmėms. Kaip sparčių pokyčių amžiuje nepaklysti melagienų ir propagandos sraute, kaip medijų pagalba sukelti net socialinę epidemiją, o kokia rytdiena laukia žiniasklaidos, mokymuose „Šiuolaikinės komunikacijos grimasos“.
Asmeninis prekės ženklas –  bilietas į sėkmę
Nuoseklus asmeninio prekės ženklo formavimas ir valdymas  – būtina sėkmingos asmenybės veiklos dedamoji. Aplinkinių susidomėjimą žymiai lengviau sužadina tie, kas geba parduoti save: idėjas, patirtį, charizmą. O patrauklus asmeninis prekės ženklas tampa efektyvia šiuolaikine vizitine kortele ar bilietu sėkmę.