Mokymo ir paslaugų centras – trumpiausias kelias į profesinę sėkmę

Didžiausia Vakarų Lietuvoje Klaipėdos valstybinė kolegija didžiuojasi ne tik profesinio bakalauro siekiančių studentų skaičiumi, o ir mokslus norinčių tęsti suaugusiųjų susidomėjimu. Suteikti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti reikalingas kompetencijas suaugusiems specialiai šiam tikslui įkurtame Mokymo ir paslaugų centre leidžia 2004 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos licencija, suteikianti teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą. 2012 m. balandžio 5 d. Mokymo ir paslaugų centras tapo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariu.

Mokymo ir paslaugų centro sąraše – bemaž 100 suaugusiųjų mokymo ir švietimo programų, kurios nuolat tobulinamos. Sekdami rinkos poreikius, Mokymo ir paslaugų centro lektoriai nuolat rengia naujas mokymo programas. Šiuo metu populiariausios: vairuotojų mokytojų ir instruktorių, masažo pagrindų mokymai,  kursai socialinių paslaugų teikėjams, kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams.

Įgyvendindami mokymosi visą gyvenimą strategiją Mokymo ir paslaugų centro atstovai laikosi svarbiausių veiklos principų:

Lankstumas. Mums ypatingai svarbu, kad mokymo paslaugos būtų kuo lengviau prieinamos, tad, rengdami užsiėmimų grafikus ir parinkdami mokymo formas, atidžiai įsiklausome į besimokančiųjų poreikius.

Inovacijos. Įsitraukti į mokymosi procesą suaugusieji skatinami naudojant modernias technologijas. Taip išsiplečia mokymosi galimybės, leidžiančios kvalifikaciją įgyti ar tobulinti nuotoliniu būdu. Realizuodami ilgą mokymo programų sąrašą nuolat atnaujiname mokymo bazes.

Dėmesingumas. Mokymo ir paslaugų centro darbuotojų ir lektorių prioritetas – bendravimas su mokytis norinčiais suaugusiaisiais. Kad mokymo paslaugos būtų kokybiškos ir atitiktų klausytojų lūkesčius, Mokymo ir paslaugų centro atstovai nuolat tobulina savo kvalifikaciją darbui su suaugusiaisiais.

Bendradarbiavimas. Ruošdami ir realizuodami mokymo programas Mokymo ir paslaugų centro atstovai nuolat konsultuojasi su socialiniais partneriais.

MPC lankstinukas 2021 metai - peržiūrėti ir atsisiųsti galite paspaudę šią nuorodą.

Atsiliepimai

Evelina Balandė

BĮ "ŠILUTĖS SENELIŲ GLOBOS NAMAI" SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Nuoširdžiai dėkojame už be galo įdomius, kūrybingus ir naudingus mokymus socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams. Tai padėjo atsakyti į daugybę mums rūpimų klausimų, padėjo suprasti, kaip galima spręsti problemas, su kuriomis susiduriame savo darbe.

Puiki lektorė, su kuria iš karto radome bendrą kalbą, aiškiai ir suprantamai išaiškino visą medžiagą. Lauksime kito susitikimo.

Dalia Dirgėlienė

ŠVĖKŠNOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS DIREKTORĖ

Visada malonu sutikti žmones, kurie yra ne tik savo profesijos meistrai, bet ir nestokojantys gero humoro jausmo, turi platų ir nuoširdų žvilgsnį į profesiją, nebijo naujų vėjų. Toks įspūdis susidarė bendradarbiaujant su Klaipėdos valstybinės kolegijos, geodezijos ir kraštovaizdžio katedros vedėja Dainora Jankauskiene ir jos komanda. Gimnazija džiaugiasi, kad bendromis jėgomis puikiai startavo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tiksliųjų mokslų projektas „Klasė be sienų“. Klasė, kurioje mokiniai galės ne tik įgyti žinių, bet ir įgyvendinti savo svajones. Klasė, kurioje dominuos Motina Gamta, jos estetika ir kultūra.

Labai norėtume, kad su Klaipėdos valstybine kolegija užsimezgęs ryšys ir bendradarbiavimas nenutrūktų, o ir toliau suteiktų mūsų mokiniams galimybę plėsti akiratį bei įgyti šiame laikmetyje reikalingų praktinių žinių. Kartu su projekto rėmėju-fondu „Saulys Foundation“ (JAV) bei jo tarpininku Vaciu Šauliu (JAV) tikimės, kad mūsų visų idėjas pavyks įgyvendinti.

Vida Ričkienė

VŠĮ "ORI SENATVĖ" VADOVĖ

Jau ne vienerius metus VšĮ „Ori senatvė“ įstaigos darbuotojai nuolat klauso Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro lektorių vedamų mokymų socialinių darbuotojų padėjėjams.

Lektorių kompetencija bei mokymų kokybe esame patenkinti. Tikimės, kad mūsų produktyvus bendradarbiavimas tęsis ir toliau.

Eugenija Simpukienė

BUVUSI KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO "VOLUNGĖLĖ" DIREKTORĖ

Nuoširdžiai dėkoju už galimybę išsakyti savo nuomonę apie Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro parengtą auklėtojų padėjėjų mokymų programą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strategijos“. Šie mokymai buvo šventė mūsų auklėtojų padėjėjoms. Iš mokymų grįžusios darbuotojos su dideliu užsidegimu ir noru pasakojo apie įgytas žinias, patirtus įspūdžius. Moterys demonstravo gautus lankstinukus, partarinėjo sužinotas piešimo technikas, dalinosi išsakytomis lektorių mintimis, planavo, kaip įgytas žinias taikys praktiškai.

Mokymų atgarsiais mūsų auklėtojų padėjėjos gyvena ir dabar. Tariame Jums nuoširdų ačiū už puikų mokymų sumanymą. Tai ne tik didžiulė dovana įstaigos auklėtojų padėjėjoms, nauda jų kompetencijoms ir savivertei,o ir įstaigos pedagogams, vadovams ,ugdytinių tėvams.Jei šalia esantis žmogus pagarbiau žiūri į save, į savo darbą, tai kelia ugdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę, daro įtaką įstaigos mikroklimatui. Su didžiausiu malonumu  ir toliau bendradarbiausim su Mokymo ir paslaugų centru – įstaiga, kuri rūpinasi ikimokyklinio ugdymo prestižu, geresnio jo įvaizdžio visuomenėje formavimu.

Jevgenija Zankina

KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO "BANGELĖ" DIREKTORĖ

Mokymo ir paslaugų centro organizuojamuose mokymuose dalyvavo 9 mūsų įstaigos auklėtojų padėjėjos. Po seminaro jų emocijos, atsiliepimai ir patirti įspūdžiai leidžia teigti, kad seminaras buvo naudingas ir praktiškai, ir teoriškai.

Buvo jaučiamas akivaizdus žmonių motyvacijos pakylėjimas, pagerėjo komandinio darbo įgūdžiai. Auklėtojų padėjėjos suprato, kad jų darbas yra labai svarbus ir reikšmingas bei neatsiejamas nuo ugdymo proceso.Dalyvės seminaro metu įgijo praktinių žinių individualiam  ir grupiniam darbui su vaikais, siekiant darnaus bendradrabiavimo su grupės auklėtoja. Auklėtojų padėjėjos buvo supažindintos ir su psichologiniais bei pedagoginiais pagrindais dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais.  Šis seminaras parodė, kad auklėtojų padėjėjoms svarbu domėtis ir mokytis dirbti su ikimokyklinio amžiaus vaikais bei kolegomis (pedagogais). Visos, dalyvavusios seminare moterys teigė, kad seminaras buvo ypač naudingas tobulinant savo darbo įgūdžius, ir, esant galimybei, vėl mielai dalyvautų tokio pobūdžio seminaruose.

Jūratė Gedvilaitė

PLUNGĖS LOPŠELIS - DARŽELIS "RŪTELĖ" PAVADUOOTJA UGDYMUI

Puiku, kad organizavote mokymus, kurių mes jų seniai laukėme. Aš kaip pedagogė su dideliu susidomėjimu išklausiau lektorių pranešimų – buvo, ką užsirašyti, buvo, apie ką susimąstyti, buvo malonu atlikti praktines užduotis. Vienintelė bėda – lektorių daug, o laiko mažai. Manau su dideliu susidomėjimu ne tik auklėtojų padėjėjos, o ir pedagogai dalyvautų lektorių R. Ežerskienės, R. Tamašauskienės autoriniuose seminaruose (įdomios, labai kūrybingos asmenybės).  Daug vertingos informacijos pasisėmiau ir iš lektorės J. Klizaitės pranešimo.

Nekantraudami lauksime naujų mokymų.

Rima Rupšienė

BUVUSI KLAIPĖDOS LOPŠELIO - DARŽELIO "VYTURĖLIS" DIREKTORĖ

Viso Klaipėdos lopšelio-darželio “Vyturėlis” kolektyvo vardu noriu padėkoti už puikius mokymus auklėtojų padėjėjams „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo strategijos“. Tai buvo įkvepianti ir naudinga patirtis kiekvienam dalyvavusiajam. Džiaugiamės, kad pagaliau ir šioje srityje dirbantys žmonės gali tobulėti, sužinoti naujų, įdomių dalykų, pasisemti idėjų ir jas pritaikyti. Mielai sutiktume dalyvauti ir kituose Jūsų rengiamuose mokymuose.