Klaipėdos valstybinės kolegijos bendruomenė vienija per 200 pedagogų. Akademinėmis ir praktinėmis žiniomis jie dalinasi su studentais dvidešimt penkiose studijų programose. Sukauptos ir nuosekliai atnaujinamos žinios vertingos ne tik studentams, o ir plačiajai visuomenei. Jomis kolegijos pedagogų bendruomenė dalinasi teikdama konsultavimo paslaugas įvairių sričių atstovams.

Verslui ir viešajam sektoriui

Verslo administravimo katedra
Dokumentų rengimas, dokumentų valdymo pagrindai ir naujovės.
Microsoft Excel pradedantiesiems ir pažengusiems.
Verslo aplinkos analizės metodų taikymas.
Komandinio darbo grupių formavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą.
Viešoji komunikacija.
Konfliktų valdymas.
Lyderystė.
Verslo administravimo katedra
Tel.: +37069933862
Finansų ir apskaitos katedra
Finansinė apskaita.
Valdymo apskaita ir finansų valdymas.
Apskaita viešajame sektoriuje, žemės ūkio įmonėse, ūkininko ūkyje.
Kompiuterizuotų verslo valdymo ir apskaitos sistemų taikymas.
Tyrimo / statistinių duomenų analizė.
Mokesčiai.
Finansų ir apskaitos katedra
Tel.: +37065538763
Pedagogikos katedra
Rusų kalba ( bendroji, verslo).
Verslo plano rengimas.
Rinkos tyrimai.
Naujo produkto įvedimo į rinką strategijos.
Technologinės dokumentacijos tvarkymas maitinimo įmonėse.
Patiekalų maistinės vertės nustatymas ir ženklinimas.
Mokslo žinių ir technologijų pritaikymas saugaus ir sveiko gyvūninės kilmės maisto gamyboje.
Gyvūninio maisto (mėsos, žuvies, pieno) technologijų naujovės.
Reikalavimai ekologiškų maisto produktų gamybai.
Dezinfekantų ir plovimo priemonių naudojimas maisto įmonėse.
Maisto priedai, jų efektyvus panaudojimas ir šalutinis poveikis.
Asmens higienos reikalavimai maisto įmonėse.
Lietuvių kalba (kitakalbiams).Sekretorių ir administratorių kalbos kultūra.
Dalykinių raštų tekstų ypatumai.
Kalbos kultūra.
Pedagogikos katedra
Tel.: +37069928973

Konsultacijos pedagogams

Pedagogikos katedra
Specialiųjų ugdymosi poreikių  vaikų pažinimas, pagalbos teikimas ugdymo (si) procese.
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pažinimas ir pagalbos organizavimo modeliai ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Oratorinio meno  pradmenys.
Teatro metodai ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymo procese.
Sėkmingos partnerystės su tėvais požymiai.
Pagrindinės ugdymo įstaigos ir tėvų partnerystės problemos.
Vaiko pažinimas – pažangos ir pasiekimų vertinimo sėkmės sąlyga.
Vaikų ir paauglių psichopatologija.
Anomalios asmenybės raidos psichologija, sutrikimai.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo sunkumai ir tinkami vaikų drausminimo būdai.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo technologijos.
Vaikų elgesio strategijos.
Pedagogikos katedra
Tel.: +37069928973
Finansų ir apskaitos katedra
Mobiliųjų aplikacijų taikymas matematikos pamokose.Finansų ir apskaitos katedra
Tel.: +37065538763
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra
Laikysenos korekcija įvairiais amžiaus tarpsniais.
Vaiko raidos sutrikimai ir jų koregavimo galimybės.
Tikslinių fizinių pratimų parinkimas ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Kūno kultūros pamokos kitaip.
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra
Tel.: +37061024062

Konsultacijos socialinių paslaugų teikėjams

Slaugos ir socialinės gerovės katedra
Socialinių projektų rengimas ir įgyvendinimas.
Socialinių globėjų konsultavimas.
Socialinis palaikymas dirbant su asmenimis, sergančiais onkologine liga, ir jų šeimomis.
Senyvo amžiaus žmonių priežiūra ir globa.
Darbo sauga ir sveikata.
Darbo vietos ergonominis optimizavimas.
Netaisyklinga laikysena ir judamojo aparato traumos.
Slaugos ir socialinės gerovės katedra
Tel. +37061003126
Maisto technologijų ir mitybos katedra
Maitinimo organizavimas ligoninėse ir pensionatuose.
Pirminės sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų sveikatos stiprinimas.
Maisto technologijų ir mitybos katedra
Tel. +37065538385

Statybos ir inžinerijos sektoriui

Inžinerijos ir informatikos katedra
Elektros energijos tiekimo projektavimas.
Apšvietimo projektavimas, apšvietimo valdymas, elektros energijos efektyvumas.
Inžinerijos ir informatikos katedra
Tel. +37065030653
Aplinkos ir statybų inžinerijos katedra
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai.
Darbas su geodeziniais prietaisais.
Darbų sauga.
Nekilnojamojo turto vertinimas.
Aplinkos ir statybų inžinerijos katedra
Tel. +37065546545

Transporto sektoriui

Transporto inžinerijos katedra
Eismo įvykio deklaracija ir jos pildymas.
Vairuotojo darbo ir poilsio rėžimo reikalavimai.
Krovinių tvirtinimo priemonės ir tvirtinimo būdai.
Vežėjo atsakomybė ir CRM važtaraščio pildymas.
Automobilių techninės priežiūra: važiuoklė, pakaba, stabdžiai, dyzeliniai purkštukai ir siurbliai.
Transporto inžinerijos katedra
Tel. +37065520597

Visuomenės sveikatinimui

Slaugos ir socialinės gerovės katedra
Sveiko senėjimo skatinimo gairės.
Sveikatos būklės savikontrolės duomenų savistaba ir reguliavimas.
Fizinės sveikatos būklės rodiklių matavimas.
Sveikatos būklės gerinimas ir lėtinių ligų prevencija.
Slaugos ir socialinės gerovės katedra
Tel. +37065538763
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra
Natūralių ir dirbtinių fizikinių veiksnių taikymas sveikatingumo ir sveikatinimo įstaigose.
Šlapimo nelaikymo profilaktika.
Kineziterapijos ir grožio terapijos katedra
Tel. +37061024062
Burnos priežiūros katedra
Vaikų, suaugusiųjų, nėščiųjų burnos priežiūra.
Maitinimosi problemos senyvame amžiuje.
Lėtinių neinfekcinių ligų prevencija.
Nemedikamentinių miego sutrikimų kontrolė.
Burnos priežiūros katedra
Tel. +37065964349
Maisto technologijų ir mitybos katedra
Sveikatai palankus maistas.
Sveika gyvensena.
Funkcionaliųjų produktų kūrimas.
Maisto technologijų ir mitybos katedra
Tel. +37065538385