Įžanginiai mokymai socialinių paslaugų teikėjams

Individualios priežiūros personalo – socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, asmeninio asistento įžanginiai mokymai

Mokymų dalyviams sudaromos galimybės įgyti kompetencijų, būtinų teikiant socialinę pagalbą, atliekant individualios priežiūros personalo funkcijas. Užsiėmimų metu analizuojami ir įvaldomi bendravimo su klientais būdai. Mokymų trukmė – 40 akad. val., kaina vienam klausytojui – 100 Eur.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai socialinių paslaugų teikėjams

Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centras pateikia ilgą sąrašą kvalifikacijos tobulinimo programų, skirtų socialinių paslaugų teikėjams. Jų trukmė – 8 akad. val. Esant poreikiui lektoriai mokymams atvyksta į organizaciją – jei surenkama bent 15 klausytojų grupė.

Atvejo vadyba. Komandinis darbas. Komunikacijos įgūdžių formavimas socialiniame darbe
Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Socialiniame darbe – ne išimtis. Komandos kuriamos norint pasiekti įvairių tikslų, tačiau pagrindinis jų reikšmingumo ypatumas –  įrodymai, kad komandos pasiekia geresnių rezultatų nei atskiri darbuotojai.
Profesinio perdegimo sindromas socialiniame darbe
Socialinių paslaugų teikėjams ypatingai svarbu tinkamai įvertinti stresą sukeliančias situacijas, identifikuoti savo stiprybes ir silpnybes dirbant su įvairiomis rizikos grupėmis. Tam gelbsti mokymo programa  „Profesinio perdegimo sindromas socialiniame darbe“. Jos tikslas – atskleisti profesinio perdegimo sindromo priežastis ir veiksnius, ugdyti streso valdymo įgūdžius, atitolinančius profesinio perdegimo riziką socialiniame darbe. 
Gedėjimo proceso įveikos būdai teikiant pagalbą netektį patyrusiems asmenims
Netekties akivaizdoje vienai pusei procesas baigiamas amžiams, o kitai pusei lieka tuštuma, kuri dažniausiai apibūdinama žodžiu gedėjimas. Mokymų  tikslas – palengvinti netektį patyrusiesiems gedėjimo procesą, individualiai įvertinant tuštumos situaciją. Programa aprėpia įvairias netekties rūšis: artimo žmogaus mirtį, skyrybas, vaiko paėmimą iš šeimos, bendravimą su labai artimu ir brangiu žmogumi,  artimo žmogaus emigraciją.
Socialinis darbas paliatyvioje pagalboje
Darbo su mirštančiaisiais išmanymas – ypač svarbus socialines bei sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms organizacijoms ir jų darbuotojams. Buvimas kartu su kenčiančiuoju reikalauja specifinių žinių ir įgūdžių, kuriuos svarbu nuolat tobulinti. Kaip suteikti geriausią gyvenimo kokybę nepagydomos ligos akivaizdoje atsidūrusiems asmenims ir jų artimiesiems, konsultuoja ir moko Klaipėdos valstybinės kolegijos lektoriai praktikai.
Streso valdymas įtemto bendravimo su klientais procese
Socialinis darbas – tai emociškai įtemta veikla. Socialiniams darbuotojams nuolat tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis: ramiais, suirzusiais, piktais. Tai svari priežastis socialinę pagalbą teikiančiam darbuotojui nuolat tobulinti savo bendravimo įgūdžius. Apie tai mokymuose „Streso valdymas įtemto bendravimo su klientais procese“.
Konfliktų valdymas, sprendimų priėmimas socialiniame darbe
Konfliktinės situacijos – neišvengiamas bendruomeninio gyvenimo reiškinys. Jam pasiduoda įvairaus amžiaus, finansinės padėties ar socialinio statuso asmenys. Mokymuose suteikiam žinių apie konfliktų priežastis, požymius, atpažinimo būdus bei valdymo strategijas. 
Emocinio intelekto galimybės socialiniame darbe
Gilindamiesi į socialinį kontekstą, susijusį su kliento situacija, socialiniai darbuotojai įsiraukia į vidinę, dažnai nesąmoningą santykių dinamiką. Todėl būtinas nuolatinis darbuotojų socialinis ir emocinis ugdymas, kurio metu įgyjamos žinios, nuostatos ir įgūdžiai, padedantys atpažinti ir valdyti emocijas.
Daugiau informacijos suteiks Nemira Gaižutienė tel. +370 656 99589, n.gaizutiene@kvk.lt