Vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį
koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, trejų
metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų mokymą,
ir Inspekcijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba)
vairavimo instruktoriumi.


Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis turi šiame punkte nurodytą išsilavinimą ir dėl
sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių. Tai jis turi įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos
išduotais dokumentais.

Mokymai organziuojami nuotoliniu būdu. Tikslus mokymų grafikas, prisijungimo prie nuotolinio mokymo aplinkos instrukcija ir išsami informacija apie mokymų eigą bus suteikta užsiregistravus.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė  tel. +3706 3007703, r.mikene@kvk.lt