Kursai skirti asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio išsilavinimo.

Kursų planas:

  • Pedagogikos pagrindai;
  • Pedagoginė psichologija;
  • Didaktika.

Mokymai organizuojami vakarais. Didžiąją dalį mokymų laiko dalyviai studijuoja savišvietos būdu. Užsimėmimmai vyksta Mokymo ir paslaugų centre Jaunystės g. 2 Klaipėda.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė tel. 8 63007703, r.mikene@kvk.lt