Kursai skirti asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio išsilavinimo.

Kursų planas:

  • Pedagogikos pagrindai;
  • Pedagoginė psichologija;
  • Didaktika.

Mokymai organizuojami nuotoliniu būdu. Didžiąją dalį mokymų laiko dalyviai studijuoja savišvietos būdu. Susitikimai su lektoriais organizuojami virtualiose aplinkose. Kiekvienam mokymų dalyvui sudaromos galimybės su lektoriais konsultuotis individualiai.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė tel. 8 63007703, r.mikene@kvk.lt

Kursai įvyks, susirinkus optimaliam skaičiui klausytojų.