Kursai skirti asmenims, besirengiantiems dirbti ir dirbantiems profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais, tačiau neturintiems pedagoginio išsilavinimo.

Mokymai organizuojami nuotoliniu būdu. Didžiąją dalį mokymų laiko dalyviai studijuoja savišvietos būdu. Susitikimai su lektoriais organizuojami virtualiose aplinkose. Kiekvienam mokymų dalyviui sudaromos galimybės su lektoriais konsultuotis individualiai.

Kursus sudaro 3 moduliai:

  1. Pedagogikos pagrindai;
  2. Pedagoginė psichologija;
  3. Didaktika.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė tel. 8 63007703, r.mikene@kvk.lt

Kursai įvyks, susirinkus optimaliam skaičiui klausytojų. Tikslias susitikimų datas pateiksime artėjant kursams.