Baigusieji mokymus įgyja kompetenciją dirbti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriais. Mokymuose gali dalyvauti įgijusieji aukštąjį statybos ar architektūros išsilavinimą, turintieji galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių arba ne mažesnę kaip penkerių metų vadovavimo patirtį statybų srityje įrodantį dokumentą bei įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tanybos specialisto pažymėjimą.

Mokymai vyksta Technologijų fakultete Bijūnų g. 10 Klaipėda. Mokymų grafikas derinamas individualiai. Pandemijos sąlygomis mokymai vykdomi nuotoliniu būdu.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė tel. 8 63007703, r.mikene@kvk.lt