Baigusieji mokymus įgyja kompetenciją dirbti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriais. Mokymuose gali dalyvauti įgijusieji aukštąjį statybos ar architektūros išsilavinimą, turintieji galiojantį vadovo atestatą vienoje iš statybos techninės veiklos sričių arba ne mažesnę kaip penkerių metų vadovavimo patirtį statybų srityje įrodantį dokumentą bei įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tanybos specialisto pažymėjimą.

Mokymai vyksta nuotoliniu būdu MS Teams virtualioje aplinkoje. Mokymų grafikas derinamas individualiai.

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Mikėnė tel. +3706 3007703, r.mikene@kvk.lt